teknikker

teknikker

Innovasjoner for sansene ...

... er målet vårt. Vi vil at du skal høre bedre og se bedre. Dette skal tas bokstavelig. Vi tar for oss mennesker og hvordan dagens hi-fi stereo og AV-teknologi, men også hjemmemiljøet, har en ubemerket og negativ innvirkning på mennesker når de hører og ser.

Hørsel er et spørsmål om nerver

Hørsel begynner med lyd, men slutter med nerveimpulser og hormonfrigjøring. Det vi til syvende og sist føler er resultatet av en lang prosesseringsprosess med undertrykkelse og vektlegging av lydhendelser (cocktailpartyeffekt) og korrigering av den virkelige lyden gjennom det som er lært. Så vi hører ikke hva som er der, men hva vi vil høre!

Måling av hjertefrekvensvariabilitet for å bestemme ANS-status (autonomt nervesystem)
Måling av hjertefrekvensvariabilitet for å bestemme ANS-status (autonomt nervesystem)

Denne behandlingen av mange nerveceller er påvirket av elektromagnetiske bølger og felt. Dette er vitenskapelig publiserte fakta som holdes tilbake fra de personene det gjelder sensur i media og vitenskap.

De svært åpenbare og alvorlige effektene av elektromagnetiske bølger og felt på menneskekroppen i medisin har blitt observert i tusenvis av år Medisinske fagfolk fordømt i anker mot mobiltelefoner, DECT-telefoner og WLAN.

Virkelige innovasjoner er bygget på virkelig ny vitenskapelig kunnskap

Basert på denne vitenskapelige kunnskapen utviklet Vortex HiFi ulike teknikker for å holde denne til syvende og sist avgjørende delen av hørselen – behandlingen av lydhendelser til en opplevelse – så naturlig og effektivt som mulig. For å få til dette måtte vi gå helt nye veier og ta i bruk tekniske konsepter på hi-fi-området som ellers bare var vanlige innen bygningsbiologi eller medisinsk fag. Vi måtte også gjenoppfinne mange ting.

Hvorfor utviklet vi den beste skjermingsteknologien i verden?

Vortex HiFi Nano Shield Power Plug sort, med nanoteknologi mot harmoniske på strømnettet
Vortex HiFi Nano Shield Power Plug sort, med nanoteknologi mot harmoniske på strømnettet

Dr. Magda Havas viste i sine studier sammenhengen mellom nervelidelser som konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer og øresus med sterke harmoniske på kraftledninger i husholdningen. Vi fant ut at stikkontaktene (grensesnittene), massene til enhetene og kablene koblet via massen (feltkilden) er de klart største kildene til stråling.

Et annet vitenskapelig funn er at det ikke er intensiteten, men strukturen som er avgjørende for en biologisk reaksjon – altså påvirkningen på lytteopplevelsen! Til tross for alt, i henhold til alle tidligere vitenskaps regler, er feltene for små til å vise noen effekt. Arbeidet til Prof. Dr. Ing.Konstantin Meyl. Dette viser sammenhengen mellom virvler og en resulterende biologisk effekt nesten uavhengig av intensiteten - via potensielle virvler som bærer informasjon. Disse er imidlertid fortsatt effektive når et felt er skjermet.

Det perfekte skjoldet fra to tankeverdener

Så målet kan bare være: den beste skjermen som finnes å bruke under alle omstendigheter fri for masse og å kombinere den med informasjon som løser opp potensielle virvler. Så vi utviklet våre skjermplugger med Vortex HiFi Nano Shield-teknologi.

Det beste skjermmaterialet

Den beste glideren er akkurat god nok for denne oppgaven. Vi bruker et skjermmateriale som nanopartikler påføres i vakuum i en patentert prosess. Denne prosessen endrer materialets egenskaper fullstendig. Materialet er i stand til å skjerme 80 til 120dB ved frekvenser opp til 40 GHz og også konvertere elektrisk energi til varme, dvs. absorbere den! Dette er unikt i verden!

Massenes tvang til frihet

Siden enhetens jording har spenninger fra noen få volt til over 100 volt, representerer bakken en ekstremt sterk feltkilde! Dette er også den fysiske årsaken til toneforskjellene når nettpluggene til hi-fi-enheter fases ut. Dette gjør praktisk talt ingenting på signalet. Det handler også om den biologiske effekten.

Derfor er hvert skjold i Vortex HiFi-Shield-Plugs isolert fra jord og derfor fri for jord. Dette er den eneste måten å oppnå en skjermingseffekt uten å generere en ekstra sterk feltkilde (skjermkontakt som ufrivillige antenner av bakken). Uansett om du ser inn (påvirker signalet) eller ut (biologisk observasjon) - massen må ikke være på utsiden! Dette er også unikt i verden med Vortex HiFi Nano Shield Plugs, siden skjermingen ellers alltid er på jordpotensial.

Informasjonen mot potensielle virvler

RJ45 LAN nano shield plugg med AIO informert halvedelstein
RJ45 LAN Nano Shield Plug med AIO informert halvedelstein

Siden den vitenskapelig beviste kunnskapen om måten å påvirke mennesker på ikke er klar, går vi i tillegg til å skjerme veien til teorien til Prof. Dr. Ing.K. Meyl og eliminere potensielle virvler som er biologisk relevante i henhold til hans funn ved hjelp av informasjon. Med en teknikk som har vært solid etablert i medisinen i over 200 år takket være Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Vi bruker en til å bære denne informasjonen HalvedelsteinVi bruker ulike prosesser som vi har utviklet informert og aktivert å ha. Vi legger deretter disse halvedelstenene i Nano Shield Plug. Vi måler den fysiske effekten av informasjonen ved hjelp av en 3D elektrisk feltsonde.

Informasjonen mot stress

Vortex HiFi AIO stressavlastende smultring
Vortex HiFi AIO stressavlastende smultring

I tillegg bruker vi også halvedelstenen til å påføre avstressende informasjon for å motvirke forstyrrelsen via potensielle virvler i den menneskelige organismen med en avstressende effekt. Vi måler denne effekten med metoden for måling av hjertefrekvensvariabilitet via et EKG. Vi kan bruke et dataprogram for å identifisere tilstanden til det autonome nervesystemet – altså om du er stresset eller avslappet.

Vortex HiFi halvedelstener med AOI-informasjon

Vortex HiFi AIO-undertrykkelsespyramider 30 og 40 for undertrykkelse og avstressing
Vortex HiFi AIO-undertrykkelsespyramider 30 og 40 for undertrykkelse og avstressing

AIO Informed interferensundertrykkende midler laget av halvedelstenen obsidian undertrykker forstyrrelser i rom, enheter, høyttalere og vindusruter. AOI står for Alt-i-ett. Dette betyr at vi har brukt to opplysninger samt et felt for distribusjon på en amorf halvedelstein.

Kombinasjonen av informasjon med distribusjonsfelt

AIO-teknologien, gjennom kombinasjonen av distribusjonsfeltet og informasjon, gjør at informasjonen, som ellers kun har en lokal effekt, får effekt over et vidt område. Dette øker effekten av interferensundertrykkelsesmidlet enormt, det øker faktisk effekten.

Kombinasjonen av interferensundertrykkelse og stressavlastning

Die Vortex HiFi AIO-teknologi men integrerer også en annen spesialfunksjon - informasjon mot stress.

Skriv en kommentar