Kontakt / avtrykk

Kontakt / avtrykk

Musikk og akustikk - Vortex HiFi

Wahlscheider Strasse 14

53797 Lohmar

Hvis du har spørsmål, vennligst bruk vårt kontaktskjema. Vi vil svare så snart som mulig.

Utgiverinformasjon

Musikk & akustikk - Norbert Maurer

Wahlscheider Strasse 14
53797 Lohmar
Telefon 02206 - 9074 361

E-post: info@musikundakustik.de

Omsetningsavgiftsidentifikasjonsnummer DE 233914540

Redaksjon:

Ansvarlig for innhold i henhold til § 55 Abs. 2 RStV samt § 5 Abs. 2 Telemediengesetz:
Norbert Maurer Musikk og akustikk.

Vær oppmerksom på at informasjonen på denne nettsiden kan være ufullstendig, utdatert eller ukorrekt, til tross for den største forsiktighet som er tatt med å kompilere den. Innholdet kan også oppdateres, utvides, forkortes eller på annen måte tilpasses eller endres uten forvarsel. Musik & Akustik Norbert Maurer er derfor ikke ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med bruk av dette innholdet.

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at produktene produsert av Musik & Akustik ikke er legemidler i henhold til Arzeimittelgesetz eller et medisinsk produkt i henhold til loven om medisinsk utstyr. Virkemåten på menneskekroppen er generelt ikke vitenskapelig anerkjent.

Bilde Studiepoeng:

copyright Musikk og Akustik Norbert Maurer, C. Niederstein, U. Maurer, iStockphoto, YShield,

DISCLAIMER

1. Ansvarsbegrensning

Nettsiden er laget med størst mulig omhu. Leverandøren av denne nettsiden påtar seg intet ansvar for riktigheten, fullstendigheten og aktualiteten til innholdet og informasjonen som gis. Bruk av nettstedets innhold er på egen risiko. Bruk av nettsiden alene skaper ikke noe kontraktsforhold mellom brukeren og leverandøren.

2. Lenker

Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder ("eksterne lenker"). Disse nettstedene er underlagt ansvar fra de respektive nettstedoperatørene. Det var ingen lovbrudd ved kobling av de eksterne lenkene. Tilbyderen har ingen innflytelse på den nåværende og fremtidige utformingen av de koblede sidene. Den permanente gjennomgangen av de eksterne lenkene er ikke rimelig for leverandøren uten konkrete bevis på lovbrudd. Hvis lovbrudd blir kjent, vil de berørte eksterne lenkene bli slettet umiddelbart.

3. Opphavsrett / tilleggsopphavsrett

Innholdet publisert på denne nettsiden av leverandøren er underlagt tysk lov om opphavsrett og tilhørende lov om opphavsrett. Enhver bruk som ikke er tillatt av tysk opphavsrett og tilhørende lov om opphavsrett er ikke tillatt. Dette gjelder spesielt duplisering, redigering, oversettelse, lagring, bearbeiding eller reproduksjon av innhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Innholdet og rettighetene til tredjeparter er identifisert som sådan. Uautorisert kopiering av innholdet på nettstedet eller hele nettstedet er ikke tillatt og er en straffbar handling. Kun produksjon av kopier og nedlastinger for personlig, privat og ikke-kommersiell bruk er tillatt.

Denne nettsiden kan ikke vises av tredjeparter i rammer eller iFrames eller lignende tiltak.

4. Personvern

Generell personvernpolicy

Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du til innsamling, behandling og bruk av data som beskrevet nedenfor. Hjemmesiden vår kan besøkes uten registrering. Disse dataene, for eksempel sider som heter eller navnet på den hentede filen, dato og klokkeslett lagres på serveren for statistiske formål, uten at disse dataene er direkte relatert til din person. Personopplysninger, spesielt navn, adresse eller e-postadresse blir samlet inn så langt det er mulig på frivillig basis. Uten ditt samtykke vil dataene ikke bli gitt videre til tredjepart.

Datenschutzerklärung für Cookies

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogen Informasjonen zu speichern, während die die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem derneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser så einstel, dass der Annahme von Cookies verweigert.

(Kilde: eksempel på databeskyttelseserklæring fra anwalt.de)

Leverandøren påpeker uttrykkelig at dataoverføring på Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) har sikkerhetshull og ikke kan beskyttes fullstendig mot tilgang fra tredjeparter.

Bruk av kontaktdetaljene i forlaget for kommersiell reklame er uttrykkelig ikke ønsket, med mindre leverandøren har gitt sitt skriftlige forhåndssamtykke eller et forretningsforhold allerede eksisterer. Leverandøren og alle personer som er navngitt på denne nettsiden motsetter seg herved enhver kommersiell bruk og utlevering av deres data.

Kilde: advokat, Ansvarsfraskrivelse mal, IT-lov, Rettsområder, Advokat Berlin

Copyright Norbert Maurer 2014

Skriv en kommentar