Markoptimerare

Markoptimerare

För ett rent ljud behöver du en ren massa. Ground Optimizer är din papperskorg för massstörningar.

Huvuddelen av en enhet är både en soptipp och ett köksbord för att förbereda ditt gourmetljud. Det kan inte fungera!

Massstörningar är elementära för ljudet

Kravet är därför att minska massstörningarna så mycket som möjligt. Detta är precis vad den revolutionerande Vortex HiFi Ground Optimizer-tekniken gör (se mätning nedan).

Resultatet är befriat från massstörningarna, ett aldrig tidigare skådat lugn, klarhet och en otrolig detaljrikedom.

Massmätning Ground Optimizer
Mätningarna visar effekten av Vortex HiFi Ground Optimizer. Den ljusblå kurvan visar störningsspektrumet "Dirty Power" på marken utan, och den gula linjen med Ground Optimizer. Skalningen är fel på grund av mätningen med en aktiv differentialsond.
Byggnadens biologi 3D - E-fältmätning

Det är dock inte störningarna på marken som är biologiskt relevanta, utan i slutändan de utstrålade fälten som påverkar människor. Nedan kan du se 2 mätningar med ett byggnadsbiologiskt 3D E-fältmätsystem från ROM Elektronik. Detta är ett av de mest exakta mätsystemen i sitt slag. Objekten som ska mätas är i X-axeln. Därför betraktar vi endast X-axeln i jämförelse. Färgkodningen indikerar fältexponeringen. En ljus färg betyder låg belastning. En mörk färg betyder en hög fältstyrka (exponering). En färgskala kan ses ovanför varje mätning.

ROM 3D Fieldmaster
Bygga biologi high-end E-fältmätare från ROM Elektronik

Ställ 1 är framför vänster högtalare, Position 4 ligger framför förstärkaren och Ställ 7 är framför höger högtalare. Basbredden på stereotriangeln var 2,5 m mätt. Ställ 6 är sätet. Ett starkt fält kan ses framför förstärkaren men även framför högtalarna eftersom högtalarna var kopplade till förstärkaren. Störningarna från förstärkarens jord sänds inte bara ut av förstärkaren, utan av alla enheter som är anslutna till jord.

3D E-fältmätning framför en Pioneer A 30 utan Vortex HiFi Ground Optimizer.
Fig. 1 Preliminär mätning: 3D E-fältmätning framför en Pioneer A 30 utan Vortex HiFi Ground Optimizer.

Som den andra bilden (slutmätning med Ground Optimizer) visar visar fältstyrkorna för Fältkällor (1, 4, 7)   kan reduceras med ca 98% med Vortex HiFi Ground Optimizer. Det är ostörd lyssnarglädje!

3D-E-fält bredband 100V X-axel Pioneer A30 med GO kabelsko
Fig. 2 Slutlig mätning: 3D E-fältmätning framför en Pioneer A 30 med Vortex HiFi Ground Optimizer.
Fördelarna med Vortex HiFi Ground Optimizer
 1. Kan anslutas till praktiskt taget alla HiFi-enheter
 2. Praktiskt taget varje hi-fi kringutrustning såsom router, hubb, bärbar dator, etc. kan optimeras.
 3. Även en markoptimerare påverkar hela kedjan! Men flera Ground Optimizers kan också användas i en kedja för att öka effekten.
 4. Ingen påverkan på signalen plus
 5. Ingen förändring i signalvägen
 6. Drastisk minskning av markstörningar på alla linjer
 7. Drastisk minskning av potentiella utjämningsförvrängningar mellan enheterna
 8. Drastisk minskning av de massrelaterade interferensfälten (Dirty Power), som strålar ut genom alla komponenter, kretskort, kablar och högtalarchassi.
 9. Extremt bredbandsstörningsdämpning genom HF-optimerad konstruktion. Supersnabba komponenter i optimeringskretsen och en vågmotståndsoptimerad kabelteknik skapar en extremt låg nivå av störningar.
Hur fungerar en markoptimerare?

Ground Optimizer är en kabel med två pluggar. Den ena är ansluten till jord på en enhet och den andra till jordpotentialen på grenuttaget.

Jordstörningarna avleds från enhetens jord till en speciell frånkopplingskrets i nätkontakten och förstörs via en HF-optimerad och karakteristisk impedansoptimerad ledning.

När vi utvecklade Ground Optimizer-teknologin fokuserade vi uteslutande på den sk Smutsigt elområde, som enligt forskning orsakar nervstörningar. Forskningen av Prof. Dr. Magda Havas visade att fel kan resultera i hörapparaten, bland annat höga ljud i örat. Vår koncentration på det smutsiga kraftområdet gjorde det möjligt för oss att drastiskt minska och förenkla kretsen och att använda komponenter med extremt höga hastigheter på upp till 51000 XNUMX volt per mikrosekund.

På så sätt kan störningarna varken förvärra signalen eller verka störande för hörapparaten. 

Hur ansluts en jordoptimerare?

Varje Ground Optimizer är ansluten till grenuttaget, dvs den har en strömkontakt. Eftersom varje enhet har olika anslutningar finns det 4 olika Ground Optimizer-anslutningar. Dessa är en gaffelsko, RCA Chinch, USB A och USB B.

Men det finns högtalarkablar, chich-kablar och strömkablar med markoptimeringsteknik. Dessa kablar är helt normala som till exempel en cinchkabel eller högtalarkabel endast ansluten till en uttagslist. Se bild nedan chinchkabel med jordoptimerare.

NF 2 GO. 2-kanals RCA chinch-kabel med jordoptimeringsteknik på alla 4 anslutningsjordar och flytande nanosköld dubbel skärm.
NF 2 GO. 2-kanals RCA chinch-kabel med jordoptimeringsteknik på alla 4 anslutningsjordar och flytande nanosköld dubbel skärm.

Strömkablarna med Ground Optimizer ansluts som en strömkabel endast till ett enhetsuttag för jordkontakt.

Ground Optimizer 4to3
Applikationsmatris för Vortex HiFi Ground Optimizer
Kan Ground Optimizer förstöra något?
Ja, om gaffeln sko av Markoptimerare LS istället för att vara ansluten till högtalarutgångens signal plus med högtalarutgångens jord, är en distorsion fram till förstörelsen av förstärkaren tänkbar.

Om det är en symmetrisk förstärkare som inte har en jordpol utan bara en signal minus, så är en förvrängning fram till förstörelsen av förstärkaren också tänkbar. Ground Optimizer LS får inte anslutas i sådana fall!

Med konventionella förstärkare med minus = jord, den Markoptimerare LS ansluten här. Pluggarna på de andra Ground Optimizers når bara marken, så de kan inte orsaka någon skada.

I vilka varianter finns Ground Optimizer?

Följande markoptimerare är för närvarande tillgängliga:

 1. Ground Optimizer LS: Markoptimerare med nätkontakt och en gaffelsko för anslutning till högtalarutgångens jorduttag.
 2. Markoptimerare RCA cinch: Jordoptimerare med nätkontakt och en RCA cinch-kontakt för anslutning till jord på valfritt analogt cinch-uttag. Denna optimerare kan också användas på ej galvaniskt separerade elektriska S/P DIFF-uttag kan anslutas.
 3. Ground Optimizer USB A: Ground Optimizer med nätkontakt och en USB A-kontakt för anslutning till ett USB A-enhetsuttag.
 4. Ground Optimizer USB B: Ground Optimizer med nätkontakt och en USB B-kontakt för anslutning till ett USB B-enhetsuttag.
 5. Ground Optimizer XLR-M: Ground Optimizer med nätkontakt och en XLR-hankontakt för anslutning till ett honuttag för XLR-enhet.
 6. Ground Optimizer XLR-F: Jordoptimerare med nätkontakt och en XLR-honkontakt för anslutning till ett hanuttag för XLR-enhet.

Detta Standard Ground Optimizer GO1 var och en har ett rekommenderat försäljningspris på 199, - €

Standard Ground Optimizer 1 har höghastighetsisolatorer med 7000 volt per mikrosekund närmande. Dessa är också AIO-informerade.

den Markoptimerare finns även i ett Ultra version med ultrasnabba galvaniska isolatorer (51000 volt per mikrosekusde), skärmade nätkontakter och PI-halvädelstenar. Det rekommenderade försäljningspriset för Ultra versioner är med var och en 399, - €

Ultra Ground Optimizer 2 har Ultra Speed ​​​​isolatorer med 51000 XNUMX volt per mikrosekund närmande. Dessa är AIO-informerade och innehåller även PI-halvädelstenarna. Nano Shield skärmad.

Ultra Ground Optimizer 2 är också tillgänglig som "Individuell" med upp till 5 enhetsanslutningar. Sammansättningen är individuell.

Nätsladd med jordoptimerare

Var och en av våra strömkablar finns också som en Ground Optimizer-version:

 1. POWER 1 GO: Vår POWER1 nätsladd med en kontakt för anslutning till en enhet. Möjliga kontakter är: Gaffelsko, RCA chinch, USB A och USB B. Det rekommenderade försäljningspriset för POWER 1 GO ingår 599, - €
 2. POWER 2 GO: Vår POWER2 nätsladd med en kontakt för anslutning till en enhet. Möjliga kontakter är: Gaffelsko, RCA chinch, USB A och USB B. Det rekommenderade försäljningspriset för POWER 2 GO ingår 1.099, - €
 3. POWER 3 GO: Vår POWER3 nätsladd med en kontakt för anslutning till en enhet. Möjliga kontakter är: Gaffelsko, RCA chinch, USB A och USB B. Eftersom POWER 3 är en PI-kabel är Ground Optimizer även implementerad i PI-teknik. Det rekommenderade försäljningspriset för POWER 3 GO ingår 1.699, - €
Chinchkabel med jordoptimeringsteknik

Var och en av våra chinch-kablar finns också med markoptimeringsteknik.

Detta bildspel kräver aktiverad JavaScript.

Den spektakulära fördelen med Gound Optimizer chinch-kabeln är den höga likvärdigheten i kontaktens dimensioner på grund av den symmetriska, HF-optimerade och impedansoptimerade kabelanslutningen till Ground Optimizer i nätkontakten.

 1. NF1GO: 2-kanals chinchkabel med symmetriskt kabelarrangemang från jordoptimeringskontakten till varje chinchplugg. Höghastighetsavkopplingselement (7000 volt per mikrosekund stighastighet) till jordpotentialen. Det rekommenderade försäljningspriset för NF1GO ingår 499, - €
 2. NF2GO: 2-kanals chinchkabel med symmetriskt kabelarrangemang från jordoptimeringskontakten till varje chinchplugg. Höghastighetsavkopplingselement (7000 volt per mikrosekund stighastighet) till jordpotentialen. 2. Markfri skärm i Nano Shield-teknik. Det rekommenderade försäljningspriset för NF2GO ingår 999, - €
 3. NF3GO: 2-kanals chinchkabel med symmetriskt kabelarrangemang från jordoptimeringskontakten till varje chinchplugg. Ultrahastighetsavkopplingselement (51000 volt per mikrosekund stighastighet) till jordpotentialen. Jordfri skärm i Nano Shield-teknik även via nätkontakt. Alla kontakter är utrustade med PI-halvädelstenar. rekommenderat försäljningspris på NF3GO ingår 1499, - €
Kan potentialutjämningskablar användas tillsammans med jordoptimerarna?
  Vortex HiFi potentialutjämningskabel (NF1, NF2 och NF3) rengör enheternas massor genom att skapa en perfekt jordledare mellan de olika enhetsmassorna. Detta stöder funktionen hos Vortex HiFi Ground Optimizer, eftersom enheten som är ansluten till potentialutjämningskabeln också får mindre störningar.
Kan Ground Optimizer och Distortion Field Absorber användas tillsammans?
  Vortex HiFi Distorsionsfältsabsorbentteknik leder störningar på jordpotentialen. Båda teknikerna använder massan för att rena den. I grund och botten är arbetsspektrumet med Ground Optimizer bredare. Tekniskt sett kan de två teknikerna alltid kombineras.

Alla markoptimerare fungerar perfekt tillsammans med distorsionsfältsabsorbertekniken - ja, de kompletterar varandra perfekt.

Testrapport av Ground Optimizer i lyssningsupplevelsen

Ladda ner (PDF, 572KB)